čistilna naprava

Čistilna naprava: obvezna investicija na podeželju

Na območjih občin, ki ne zagotavljajo priklopa objekta na kanalizacijsko omrežje ali pa v bližnji prihodnosti ne predvidevajo izgradnje javne kanalizacije, je po zakonodaji zahtevana mala biološka čistilna naprava.

Do konca leta 2025 jih bodo morali postaviti v vse tiste bivalne objekte, ki nimajo urejenega čiščenja odpadnih vod. Določilo velja tako za novogradnje kot za obstoječe hiše z gradbenim dovoljenjem izdanim pred letom 2002.

cistilna-naprava-1

Kako deluje čistilna naprava

Že 25 let je v uporabi mala biološka čistilna naprava, ki deluje po SBR mikro tehnologiji, v kateri se obdelava odpadne vode izvaja samo v eni komori. Postopek je preprost, zanesljiv in brez vonja, odpadna voda se ob pritoku v reaktor posode takoj aktivira s kisikom.

Nekatere naprave imajo dva prekata, kjer se prvi prekat uporablja kot usedalnik. Pretočna čistilna naprava ima več prekatov in obdelava odpadne vode se vrši s pomočjo razpršene biomase.

Čiščenje vode v čistilni napravi poteka v štirih fazah:

1. faza – polnjenje: voda, ki se zbere po usedanja, odteče v prečiščevalni prekat;
2. faza – čiščenje: odpadne vode se očistijo s kontroliranim prezračevanjem in mirovanjem;
3. faza – usedanje: mulj se usede v podzemnem ohišju čistilne naprave;
4. faza – odstranjevanje: voda je očiščena, zato lahko odteče nazaj v naravo.

Mala biološka čistilna naprava očisti odpadne vode bivalnega objekta z nadzorovanim dovodom kisika in z biološkimi procesi, ki očistijo vodo do te mere, da ni škodljiva za okolje in jo lahko vanj ponovno vrnemo. Kakovostna mala biološka čistilna naprava prečisti vodo do 99%. Prečiščene vode iz stranišča, kopalnice, kuhinje in podobnih virov se lahko spustijo nazaj v okolje, v površinske vode ali podtalnico.

Čistilna naprava deluje varno, zanesljivo, skoraj neslišno ter brez smradu. Prav tako ni občutljiva na temperaturne spremembe okolja. Strošek porabe električne energije je zaradi gospodarnosti in varčnosti male biološke čistilne naprave, zelo nizek.

Čistilna naprava deluje avtomatizirano, kar pomeni, da dodatno praznjenje prekatov ni potrebno. S pomočjo mobilnega telefona lahko nastavljate ventile in dodajate biološke ter kemične preparate. Dodaten nadzor ponoči ali v času, ko ste na delovnem mestu ni potreben, saj se čistilna naprava preklopi na varčevalni način.

Namestitev čistilne naprave je odgovorno dejanje, s katerim dolgoročno poskrbimo za kakovostne vire pitne vode in lepše okolje za naše potomce.

čistilna naprava

Izbira male biološke čistilne naprave

Izbira ustrezne čistilne naprave je lahko zelo težka naloga, saj moramo pri izbiri upoštevati številne dejavnike.
Čistilne naprave razlikujemo glede na gostoto biomase, velikostne razrede, način čiščenja odpadne vode in stopnjo očiščenosti odpadne vode.

Na podlagi teh razlik poznamo štiri različne tipe čistilnih naprav:

– pretočna čistilna naprava – za delovanje uporablja samo toliko elektronike, kolikor je potrebno. Te naprave so cenovno ugodnejše in lažje za vzdrževanje, zato so najbolj prodajan tip naprave;
– SBR čistilna naprava – v primerjavi s pretočnim tipom je biomasa bolj razpršena, zato morajo biti posode večje, kar pomeni dražjo vgradnjo in nakup;
– biofiltri – so primerni za območja, na katerih ni električne energije in kjer se zahtevajo posebni učinki čiščenja: gorske koče, vodovarstvena območja,…
– MBR čistilna naprava – biomasa je bolj skoncentrirana in učinki čiščenja so boljši. Njena posebna značilnost je učinkovito čiščenje suhe snovi. Prečiščeno vodo lahko nato uporabljamo za zalivanje vrta, pranje avtomobila, splakovanje WCjev, v manjših industrijskih obratih,… Voda ima kvaliteto kopalne vode. Naprava je primerna za postavitev na vodovarstvenih območjih, kjer ni dovoljena običajna čistilna naprava.

Za nakup čistilne naprave se odločimo glede na zgoraj navedene razlike in odgovore na spodnja vprašanja:

– koliko oseb biva v objektu?
– ali je na razpolago električna energija?
– ali je vaš objekt postavljen na prispevnem območju (območje, od koder se površinske vode stekajo v vodno telo: vodotok, jezero, morje)?
– kam bo odtekala odpadna voda iz čistilne naprave?

S številom oseb, ki bivajo v objektu, se določi hidravlična in biološka obremenitev čistilne naprave. Evropski standardi določajo porabo približno 150 litrov na osebo na dan, v Sloveniji se poraba giba med 70 in 200 litri na osebo na dan.

Veliko Slovencev ima vikend ali zidanico. Tam je skrbna izbira še posebej pomembna, saj mora čistilna naprava zagotavljati ustrezno čiščenje pri periodičnih obremenitvah z odpadno vodo, da zadosti kriterijem, ki so potrebni za njeno postavitev.

Vzdrževanje čistilne naprave

Zahteve vzdrževanja predpiše proizvajalec in jih poda v navodilih za uporabo. Čistilno napravo moramo redno vzdrževati, da kakovostno opravlja svoje delo. Zelo pomembno je redno črpanje odvečnega blata oziroma mulja, kar je odvisno od gostote biomase v reaktorju, njegove velikosti in tehnologije čiščenja. Črpanje izvaja lokalna komunalna služba, vsako črpanje pa je potrebno zabeležiti.

Pogostost kontrole delovanja naprave je odvisna od same naprave. Nekatere čistine naprave zahtevajo kontrolo pogosteje kot druge, saj gre za tehnološki izdelek, kjer se lahko pojavijo težave s strojno opremo ali pa so težave posledica nepravilne uporabe. Delovanje čistilne naprave moramo spremljati vsaj enkrat mesečno, da zmanjšamo možnost nepravilnega delovanja.

S podjetjem, ki je čistilno napravo namestilo je zato priporočljivo podpisati vzdrževalno pogodbo, s katero si zagotovite vzdrževanje naprave in njeno brezhibno delovanje skozi celo njeno življenjsko dobo.

Avtor: