Odškodnina za škodo v poplavah za podjetja in fizične osebe

Slovenijo so nedolgo nazaj prizadele hude poplave, ki niso le uničile domov in poslovnih prostorov mnogim ljudem in podjetjem, ampak so ogrozile tudi življenja številnih prebivalcev. Na žalost pa govorimo o naravnih katastrofah, na katere kot posamezniki nimamo nobenega vpliva. V primerih, ko iščete najboljšo rešitev za reševanje obstoječih težav, vam priporočamo, da se posvetujete s pravnikom, specializiranim za odškodnine. Visoka odškodnina Planinšec je ena izmed pisarn, ki bo naredila vse, da omili nastalo škodo in vas uspešno pripelje do povračila stroškov za nastalo škodo.

Na kakšen način vam lahko v primeru poplav pomaga Visoka odškodnina Planinšec?

Visoka odškodnina Planinšec lahko v primeru poplav in povračila škode pomaga na različne načine. Ena izmed možnosti je, da napiše pritožbo na ponudbo, ki ste jo sprva dobili s strani zavarovalnice. Ta korak je seveda smiselna poteza, če s ponudbo in izplačilom odškodnine niste zadovoljni. Po pritožbi počakamo, da zavarovalnica pošlje novo ponudbo. Če z njo še vedno niste zadovoljni, lahko Visoka odškodnina Planinšec v vašem imenu oziroma za vas izvede postopek tožbe. Ob tem je izjemno pomembno, da je zavarovalna vsota višja od ponudbe ali zahtevka za povračilo škode, saj lahko zahtevek znaša največ do višine zavarovalne vsote. Poleg omenjenega vam lahko Visoka odškodnina Planinšec pomaga tudi pri sami vložitvi zahtevka za odškodnino na zavarovalnico, pri kateri imate zavarovano odgovornost. Pri izpolnitvi zahtevka je treba biti zelo previden in natančen ter dodati tudi ustrezno dokazno gradivo, saj so tako možnosti za izplačilo visoke odškodnine višje. V primeru, da nimate sklenjene zavarovalne police, pa vam Visoka odškodnina Planinšec pomaga, da se obrnete na državo in kljub temu prejmete povračilo za nastalo škodo.

Kaj pa v primeru, ko je škodo v poplavah utrpelo podjetje?

Poplave v Sloveniji niso prizadele le fizičnih oseb, ampak tudi podjetja, ki so utrpela škodo na svojih poslovnih prostorih, zalogah materiala ter izdelkov in podobno. Omenjeno velja za materialno škodo. Druga oblika škode, ki so jo utrpela podjetja, je izpad prihodka. Ta škoda je prisotna, če podjetja zaradi materialne škode več niso sposobna ustvarjati prihodka. Ob vsem tem pa lahko nastanejo tudi dodatni stroški, ki zajemajo čiščenje prostorov, najem nadomestne opreme ali drugih poslovnih prostorov in podobno.

Kakšni so pričakovani stroški, ki se pojavijo v zvezi z odškodninskim postopkom?

Če se za vodenje odškodninskega postopka obrnete na Visoko odškodnino Planinšec, bo postopek zaradi škode, ki je bila povzročena ob poplavah, brezplačen. Visoka odškodnina Planinšec se zaveda obsega nastale škode, zato želi svojim strankam kar se da omiliti nastalo situacijo. Ker je Visoka odškodnina Planinšec specializirana in visoko usposobljena, želi v težkih trenutkih nuditi svojo pomoč ter zagotoviti podporo vsem, ki jo potrebujejo.

Visoka odškodnina Planinšec deluje na način, da pomaga brez finančnega tveganja. To pomeni, da se poplača šele v primeru uspeha. Če je stranka zadovoljna s storitvami in prejme želeno izplačilo odškodnine, poplača opravljene storitve. V praksi to pomeni, da boste odvetniške storitve poplačali šele po prejemu izplačila odškodnine s strani zavarovalnice ali države. Na ta način je obveznost poplačila odvetniških storitev vezana na uspeh pri znesku odškodnine, ki je dovolj visok in ustrezen za stranke.

Katere so prednosti sodelovanja z Visoko odškodnino Planinšec?

Visoka odškodnina Planinšec se pri oceni škode, ki je nastala v poplavah, zanaša tudi za zunanje finančne cenilce. Ta način omogoča, da finančni strokovnjaki natančno ocenijo škodo, ki je nastala v poplavah. Omeniti je treba, da premoženjska škoda, ki nastane v takšnih razmerah, terja strokovno in natančno analizo, ki jo mora opraviti za to usposobljen strokovnjak. Naj omenimo še, da imajo tudi zavarovalnice svoje cenilce. Ti v večini primerov ocenijo škodo v korist zavarovalnice in ne oškodovanca, zato so lahko ocene velikokrat nizke in nerealne. Da bi se izognili morebitni pristranskosti, je smiselno, da škodo ocenijo zunanji finančni strokovnjaki, ki niso povezani z zavarovalnico in so popolnoma neodvisni. Visoka odškodnina Planinšec sodeluje s takšnimi strokovnjaki, ki lahko podajo realno oceno nastale škode, ki je v korist oškodovancev. Zato oškodovancem svetujemo, da se za strokovno pomoč obrnejo na Visoko odškodnino Planinšec, tudi pred podpisom poravnalne ponudbe. Pravni strokovnjaki bodo ocenili, ali je ocenjena škoda ustrezna, in vam svetovali v nasprotnem primeru. Visoka odškodnina Planinšec bo za vas dosegla pravično izplačilo odškodnine.

Zakaj je smiselno v primeru nastale škode zaradi poplav kontaktirati pravnega strokovnjaka?

Oškodovanci pogosto nimajo izkušenj z uveljavljanjem odškodninskih zahtevkov. Zato vam svetujemo, da se za pomoč obrnete na pravnega strokovnjaka, ki vam bo pomagal pravilno in v celoti izpolniti zahtevek. Poleg tega vam bo pravni strokovnjak pomagal tudi pri zbiranju dokaznega gradiva, ki je ključno za visoko izplačilo odškodnine.

Če stranka nima zavarovalne police proti poplavam, še vedno obstaja rešitev. V takem primeru se išče odgovornost državnih ali lokalnih organov, s sklicevanjem na to, da niso ustrezno poskrbeli za protipoplavne ukrepe na ogroženih območjih. Pomembno je vedeti, da v vsaki situaciji obstaja potencialna rešitev. V primeru, ko zakon zahteva, da občina ali država uredi protipoplavno infrastrukturo, vendar tega ni storila, lahko govorimo o protipravnem ravnanju. To je zato, ker občina oziroma država v tem primeru ni izpolnila svojih zakonskih obveznosti. Seveda imajo oškodovanci pravico, da zahtevajo povračilo za nastalo škodo. Velikokrat skušajo državni organi svojo odgovornost zatajiti s tem, da se sklicujejo na višjo silo oziroma na naravno nesrečo. Kljub omenjenemu pa morajo še vedno prevzeti odgovornost za tisti del škode, ki bi se mu bilo možno izogniti v primeru izgradnje protipoplavnih ukrepov.

Na kakšen način se uveljavi škoda, nastala v poplavah?

V primeru, ko imate sklenjeno zavarovanje za škodo v primeru poplav, je priporočljivo, da se najprej obrnete na svojo zavarovalnico. Vendar pa je tudi v tem primeru pametno poiskati podporo in nasvet pravnega strokovnjaka. Visoka odškodnina Planinšec vam bo zagotovila potrebno podporo in vas vodila skozi celoten postopek pridobitve odškodnine.

Če pa nimate sklenjene zavarovalne police, se lahko situacija izkaže za bolj zapleteno. V tem primeru ni realno pričakovati, da bo zavarovalnica krila celotno škodo. V večini primerov se razliko med kritjem zavarovalnice in celotno škodo skuša pokriti prek države. Visoka odškodnina Planinšec v imenu svojih strank vloži odškodninske zahtevke proti državi in si prizadeva, da bodo vsi prizadeti v poplavah prejeli maksimalni znesek odškodnine za nastalo škodo.

Avtor: