Kateri so podatki o lastnikih nepremičnin?

V Sloveniji je že nekaj časa mogoč javni vpogled v različne podatke o zemljiščih in nepremičninah. Ker ti podatki marsikomu lahko pridejo zelo prav, zlasti pri nakupu nepremičnine, da tako lahko prepreči morebitne goljufije, vam razkrivamo kateri podatki o lastnikih nepremičnin so javno dostopni in kako lahko do njih dostopate z udobja domače pisarne.

Kateri podatki o lastnikih nepremičnin so dostopni na spletu?

Podatki o lastnikih nepremičnin so skupaj z ostalimi podatki o nepremičninah in zemljiščih lahko dostopni na spletu, vendar ne tisti, ki vsebuje podatke zasebne narave, pridobljeni pa so s strani Geodetske uprave Republike Slovenije, ki tudi vodi vse evidence v povezavi s podatki o lastnikih nepremičnin. V preteklosti je bilo področje javnega razkrivanja podatkov o lastnikih nepremičnin deležno številnih razprav, kje postaviti mejo med podatki, ki so lahko javno dostopni in tistimi, ki bi morali ostati zasebne narave. Prav zato danes marsikdo ne ve, da lahko do marsikaterega podatka dostopa na zelo enostaven način.

Geodetska uprava Republike Slovenije vam v prvi vrsti nudi vpogled v zemljiški kataster. Zemljiški kataster je evidenca vseh zemljišč, ki so opredeljena kot parcela in imajo tudi svojo parcelno številko. Dostopate lahko tudi do katastra stavb in registra nepremičnin. Kataster stavb se povezuje s zemljiškim katastrom in vsebuje temeljne podatke o stavbah in njihovih delih, register nepremičnin pa je podoben katastru stavb, le da ima na enem mestu zbrane podatke o vseh nepremičninah.

Poleg tega pa lahko prek Geodetske uprave Republike Slovenije dostopate tudi do evidenc o državni meji, podatkov o gospodarski in javni, ne le zasebni infrastrukturi ter tudi do evidenc o trgu nepremičnin, kar je koristno zlasti za tiste, ki razmišljate o nakupu nove nepremičnine.

neprofitnega-stanovanja-1

Na kakšen način lahko do podatkov o lastnikih nepremičnin dostopate?

Kljub temu, da so podatki o lastnikih nepremičnin dostopni na spletu, pa kot anonimen uporabnik ne morete dostopati do vseh podatkov. Geodetska uprava Republike Slovenije omogoča tri različne možnosti vpogleda v podatke o lastnikih nepremičnin.

Najbolj enostaven je javni vpogled. To pomeni, da do podatkov, ki so namenjeni javnemu vpogledu, lahko dostopate popolnoma brezplačno in brez predhodne prijave ali registracije v določeno aplikacijo. V javnem vpogledu sicer manjkajo podatki o lastnikih nepremičnin, lahko pa dostopate do podatkov o nepremičninah, ki so v tekočem koledarskem letu vpete v različne kupoprodajne posle. To pomeni, da lahko preverite cene nepremičnin,  njihove lokacije, velikosti in leto izgradnje ter tudi vrsto in datum sklenjenega posla na tej nepremičnini.

Druga možnost vpogleda je osebni vpogled. V osebnem vpogledu podatki o lastnikih nepremičnin ravno tako niso prosto dostopni, vam pa omogoča enostaven, predvsem pa brezplačen vpogled v vse podatke, ki jih Geodetska uprava RS vodi v povezavi z nepremičnino, katere lastnik ste. Tako lahko preverite vse grafične podatke in opise o vaši nepremičnini ter tudi trenutno ocenjeno vrednost vaše nepremičnine. Ker pa lahko na tak način dostopate le do podatkov o svoji nepremičnini, za to potrebujete registrirano spletno identiteto, saj se morate za dostop do teh podatkov identificirati z licenciranim digitalnim potrdilom, ki ga lahko enostavno in brezplačno pridobite na vsaki upravni enoti.

Tretja možnost, pa je vpogled za registrirane uporabnike. Ta možnost vam omogoča dostop do najširšega spektra podatkov, z izjemo podatkov zasebne narave. Ker so podatki o lastnikih nepremičnin zelo zasebne narave, boste morali upravičenost do vpogleda morali upravičiti z zakonsko pravico.  Vseeno pa vam vpogled za registrirane uporabnike ponudi celo paleto koristnih podatkov, zlasti če vas nepremičninski trg zelo zanima. Dostop do teh podatkov je omogočen prek posebne aplikacije, ob registraciji pa morate poravnati tudi letno članarino.

Avtor: