Zakaj se uporablja kanaleta in kje najti najboljše razmerje med ceno in kakovostjo?

Kanaleta je sodoben, inovativen, prvovrsten sistem odvodnjavanja dvorišč, parkirišč, cestišč, pločnikov, zgradb in vseh drugih površin, kjer je veliko voda ali pa možnost izlitja olja, kot so delavnice. Pomembno je, kako je izdelana. Kanaleta podjetje iz Slovenije 2PR oblikuje vodne ceste in je prejelo nagrado prav na področju kakovostne in inovativne izdelave sistemov odvodnjavanja meteornih voda na ekološki, varen in cenovno ugoden način.

Načrtujejo in postavijo celoten sistem odvodnjavanja ter lovilcev za olje, masti ter čistilne naprave tako, da ni več težav niti pri veliki količini padavin, saj so izumili bay-pass sisteme, ki lahko speljejo toliko vode naenkrat v kanale in zadržijo nevarne nečistoče, ki ne smejo priti v naravo.

Kakovostna kanaleta ohranja okolje in odvodnjavanja velike količine vode

Kanaleta mora biti v skladu z zakoni in ekološkimi pravili, kar podjetje 2PR v celoti upošteva. Narejena je iz kakovostnih materialov, ki so okolju prijazni in vzdržljivi. Uporabljajo dva materiala in sicer kanalete z rešetkami iz kvalitetnega PE-HD materiala, ki je zelo obstojen in odporen na agresivne medije. Prav posebej so primerne za delavnice, proizvodnjo, parkirišča in stavbe. Drugi material je beton, ki je še bolj naraven in ekološki. Rešetke zadržijo predmete, da ne prodrejo v vodne kanale, zato se ne zamašijo.

Obe vrsti kanalet sta uporabni na cestiščih, v velikih skladiščnih odprtih prostorih, bencinskih črpalkah skratka na vseh voziščih in pohodnih površinah. Poleg kanalet uredijo še lovilce olja ter maščob in čistilno napravo, ki skupaj povsem zaščitijo okolje pred strupenimi snovni, vode pa odtečejo v podtalnico čiste ter neonesnažene, kar je pomembno za kakovost pitne vode.

Kakovostna kanaleta je poceni iz več razlogov

Rešetke so proizvedene iz kvalitetnega, vroče cinkanega ali litoželeznega materiala, vzdržijo velike pritiske, so nerjaveče ter dolgotrajne.

Zaradi kakovosti rešetk iz PE-HD ali betona so tako dolgo obstojne, da je investicija v njih cenejša, kot je cenena kanaleta, ki jo je treba večkrat menjati, odpirati, čistiti in mogoče celo zamenjati, ker ne odvodnjavajo dovolj vode pri velikih količinah padavin. Takrat imate lahko poplavo ter morebitno izlitje olja v naravo.

Škoda je večkratna, najprej sta problem preveč vode in onemogočeno delo in vožnja ali mokri predmeti in celo poškodovani predmeti. Nato je lahko škoda ter strošek nastal zaradi onesnaževanje okolja. Udari vas po žepu inšpekcija, saj niste poskrbeli za pravilen način odvodnjavanja ter lovljenja olja in čiščenja voda. Tretji strošek pa nastane pri menjavi kanalet, saj jih boste vsekakor morali menjati, če obstoječe ne delujejo v skladu s predpisi, se poškodujejo ali preparijo.

Rešetka in kanaleta 2PR sta proizvedeni in certificirani na podlagi EU standarda EN 1433, ki predpisuje kakovostno tehnologijo, tudi klasifikacijo ter obliko, testiranja ter kontrole, potrjevanje in označevanja linijskih požiralnikov, ki zbirajo in odvodnjavajo vode s površin. Certifikat izda Inštitut IGQ ter je garancija naročniku za kakovost, saj podjetje 2PR uporablja pri svojih produktih od zunaj in znotraj nadzorovan proizvodni proces, ki mora biti visoko kvaliteten in v skladu z določenimi standardi.

2PR ima bogate izkušnje s proizvodnjo in vgradnjo pohodnih in povoznih kanalet

Kanaleta je nujno potrebna tam, kjer to zakon določa in če želite imeti obratovalno dovoljenje za objekte ter površine, se morate pravil držati, kajti inšpektor ne bo dovolil nobenega odstopanja zaradi varovanja premoženja in narave ter ljudi. Da bi čim prej vaše delo steklo, se je najbolje obrniti na odzivno podjetje, ki ima izkušnje že od leta 2001, tako s proizvodnjo, kot z izgradnjo in načrtovanjem kakovostnih kanalet za vse površine in vseh dimenzij.

kanaleta-1

2PR zeleni program obsega široko ponudbo drenažnih robnikov, monolitnih kanalet, ponikovalnih tunelov, svetlobnih jaškov zbiralnikov tekočin, travnatih rešetk, žlebnih jaškov in vrtnih obrob. Kanaleta pa je sestavni del teh vodnih cest.

Postavijo lahko po zakonu obvezno malo komunalno biološko 2PR čistilno napravo. Deluje tako, da uporablja aktivni mulj. Z njo čistimo odpadne vode, da so prečiščene na zakonsko določeno čistost in se jih lahko izpusti v naravno okolje, kjer spet opravijo svojo prvotno funkcijo namakanja ter polnjenja podtalnice za pitno vodo. Čistilne naprave so po zakonu obvezne povsod tam, kjer ni možnosti priključitve na javno kanalizacijo. Za novogradnje so obvezne pa tudi za tiste objekte, ki imajo pretočno greznico.

Lovilci ogljikovih hidratov so dejansko lovilci olja in maščob, ki se lahko sprostijo iz vozil na primer na parkiriščih, javnih površinah, bencinskih črpalkah, avtomehaničnih delavnicah, kuhinjah. Kakovostna kanaleta tukaj zagotovo igra ključno vlogo, saj 2PR kanaleta naenkrat odvede veliko količino vode ter vseeno z bay-pass sistemom ujame vsa odpadna olja ter maščobe v posebne lovilce in zbiralnike olj, iz katerih se potem varno in neškodljivo za okolje odstranijo. Skrivnost lovilcev olja je, da imajo vgrajen koalescenčni filter, ki preprečuje onesnaženje okolja.

Lovilec maščob je namenjen za odstranjevanje raznih maščob, ki  običajno plavajo na vodi. Naprava ima dve odprtini z dvema nepropustnima pokrovoma, ki imata navoj. Osnovna odprtina je namenjena kontroliranju vode, druga pa za odstranitev peska in usedlin. Naprava je namenjena restavracijam, kuhinjam, javnim in zasebnim objektom in trgovskim centrom.

Avtor: